Εγγραφή Μελών

Στα Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν:

1. νυκτοφύλακες κλάδου ΥΕ & ΔΕ μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

2. ημερήσιοι φύλακες ΥΕ & ΔΕ μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

 

Έντυπα εγγραφής νέων Μελών:

1. Μόνιμοι Υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

   α) αίτηση εγγραφής (με την αίτηση δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεστε πλήρως το καταστατικό του Σωματείου).

   β) υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/86) αποδοχής εισφοράς στο Σωματείο 5 ευρώ/μήνα (παρακρατείται από το μισθό).

2. Υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

   α) αίτηση εγγραφής (με την αίτηση δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεστε πλήρως το καταστατικό του Σωματείου).

   β) υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/86) αποδοχής εισφοράς στο Σωματείο 5 ευρώ/μήνα (παρακρατείται από το μισθό).

 

   

Σύνδεση μελών  

   

Συνδεδεμένα Μέλη  

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 62 επισκέπτες και κανένα μέλος

   
© Copyright 2011 - Πανελλήνια Ένωση Νυχτοφυλάκων Αρχαιοφυλάκων